תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קריית אונו

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

27 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

27 ביוני, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינ
עיריית קריית אונו

6 ביולי, 2015


Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOC5wZGY.pdf
230K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOS5wZGY.pdf
244K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMC5tc2cucGRm.pdf
251K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMS5wZGY.pdf
249K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMi5wZGY.pdf
251K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMy5wZGY.pdf
251K Download View as HTML


לאלון סער ברקת שלום,

רצ"ב התקציב לשנים 2008-2013, הדוח הכספי של 2014 טרם אושר ע"י משרד הפנים,
יועבר לכשיאושר.

התקציב מול הביצוע של שנת 2015 נוכל לשלוח  כאשר נסיים להכין את הדוח החצי
שנתי.

 

בברכה,

 

ריקי גלינר

פניות הציבור

וממונה על חוק חופש המידע 

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

6 ביולי, 2015

תודה רבה,

בנוסף, נודה על קבלת הנתונים בפורמט EXCEL, כפי שציינו בבקשה המקורית,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קריית אונו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?