תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית רמת גן

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

21 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רמת גן,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

26 ביוני, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

21 ביולי, 2015

שלום רב,

ברצוננו להתריע שוב כי טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש
המידע, וזאת למרות שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: אירית ארמונ
עיריית רמת גן

21 ביולי, 2015


Attachment image001.png
249K Download

Attachment 2008.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2009.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2010.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2011.xlsx
118K Download View as HTML

Attachment 2012.xlsx
119K Download View as HTML

Attachment 2013.xlsx
121K Download View as HTML

Attachment 2014.xlsx
125K Download View as HTML

Attachment 2015.xlsx
128K Download View as HTML


 

.

 

 

בברכה,

 

אירית ארמוני

עוזרת מנכ"ל ומנהלת המחלקה לחוק חופש המידע

טלפון: 03-6753560 פקס: 03-6753325

http://www.ramat-gan.muni.il/

 

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית רמת גן –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?