תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קרית גת

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

21 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קרית גת,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

23 ביוני, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: שלמה דיין
עיריית קרית גת

30 ביוני, 2015


Attachment UTF 8 B 15TXl9ec15jXlCDXkdeR16fXqdeULmRvYw.doc
116K Download View as HTML


[Subject only] RE: בקשת המידע - תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

30 ביוני, 2015

כפי שציינו בבקשה המקורית,

נבקש לקבל את המידע בקובץ Excel, שהינו פורמט דיגיטלי הניתן לעיבוד.

כמו כן, באתר מוצגים תקציבים החל משנת 2012. נודה על קבלת התקציבים
החל משנת 2008.

בתודה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קרית גת –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?