תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית גבעתיים

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, עיריית גבעתיים היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

11 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית גבעתיים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

11 ביוני, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו התייחסות לבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע.

נודה להתייחסותכם בהקדם, ולמסירת המידע.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: פניות הציבו
עיריית גבעתיים

11 ביוני, 2015

למר אלון רוב שלומות

קיבלתי את מכתבך אלי ממזכירתו של מנהל מחלקת האירועים בעירייה. במילים אחרות
בקשתך על פי חוק חופש המידע מעולם לא הגיע אל שולחני ואיני מבין כיצד נשלחה
בקשה לעדכון למזכירת מנהל מחלקת האירועים.

בכל אופן תקציבי העירייה המפורטים מפורסמים באתר משרד הפנים ולכן מיותר
שתעבור דרכי

          אדר אבישר
    נציב תלונות הציבור
 וממונה חוק חופש המידע
        עיריית גבעתיים
 
[1]למילוי סקר שביעות רצון לחץ כאן

References

Visible links
1. http://www.givatayim.muni.il/FreedomOfIn...

קישור לכאן

מאת: סער אלון

12 ביולי, 2015

שלום רב,

כאמור בבקשתנו המקורית, שהוגשה כאמור בהתאם לחוק חופש המידע, נודה על
קבלת תקציבי העירייה המפורטים בשנים 2008-2015 בפורמט EXCEL.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית גבעתיים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?