תקציב שנתי ותוכניות עבודה - 2004-2014

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהעמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את ספרי התקציב לשנים 2004-2014 של העמותה לחינוך בלתי
פורמלי וכן את קובץ האקסל לשנים 2004-2014 שמכיל את
סעיפי התקציב השונים, הקובץ שעל בסיסו מוצג התקציב באתר הרשות.
ברצוני להפנות את תשומתך ליבך לנוהל 7, אשר מציין במפורש כי על פי
החלטת ממשלה 4515, על הרשות להנגיש את המידע בפורמט אשר ניתן לעבדו
ולהשביחו, קרי, פורמט פתוח כמו אקסל

http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: זאב אורן
העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה

28 בספטמבר, 2014

מר אביב גונן שלום,
אנו מודים לך שהואלת לתת לנו הארכה עד אחרי החגים באיסוף החומר בו אתה מעוניין
בברכה
זאב אורן

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: ציפי ציטרו
העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה

17 בדצמבר, 2014


Attachment windows 1255 B 5Pf24eQgMjAxMS54bHN4.xlsx
62K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 5Pf24eQgMjAxMi54bHN4.xlsx
69K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 5Pf24eQgMjAxMy54bHN4.xlsx
79K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwNS54bHM.xls
87K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwNi54bHM.xls
60K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwNy54bHM.xls
117K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOC54bHM.xls
57K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOS54bHM.xls
92K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMC54bHM.xls
103K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxNC54bHN4.xlsx
82K Download View as HTML


מר אביב גונן,

 

בהמשך למייל שלך מיום 22/8/14 ,

רצ"ב קבצי אקסל של תקציב העמותה לשנים 2005-2014.

ספרי התקציב של העמותה הינם הדפסה של אותם קבצי אקסל.

 

סליחה על האיחור במענה .

 

בברכה ,

ציפי ציטרון , רו"ח

מנהלת חשבונות ראשית

העמותה לחינוך בלתי פורמלי

 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?