תקציב שנתי ותוכניות עבודה - 2004-2014

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל היכל התרבות - נתניה

הבקשה נענתה.

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהיכל התרבות - נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את ספרי התקציב לשנים 2004-2014 של עמותת היכל התרבות
העירוני של נתניה וכן את קובץ האקסל לשנים 2004-2014 שמכיל את סעיפי
התקציב השונים, הקובץ שעל בסיסו מוצג התקציב באתר הרשות.
ברצוני להפנות את תשומתך ליבך לנוהל 7, אשר מציין במפורש כי על פי
החלטת ממשלה 4515, על הרשות להנגיש את המידע בפורמט אשר ניתן לעבדו
ולהשביחו, קרי, פורמט פתוח כמו אקסל

http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהיכל התרבות - נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מעוניין למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אורנה פרץ
היכל התרבות - נתניה

10 במאי, 2015


Attachment utf 8 B 16rXqdeV15HXlCAxOC4xMi4xNC5ydGY.rtf
1.2M Download View as HTML

Attachment utf 8 B 16rXqdeV15HXlCAyMy4xMi4xNC5ydGY.rtf
1.2M Download View as HTML


מר גונן שלום רב,

תשובות בנושא נשלחו אליך בתאריך 18.12.14 ו- 23.12.14, מצ"ב העתק לנוחיותך.

האם הייתה פניה נוספת לאחר התשובות הנ"ל ישירות להיכל התרבות שלא נענתה?

בברכה,
אורנה פרץ
מנהלת פניות הציבור

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק היכל התרבות - נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?