סטטיסטיקת דיווחים לרופא המחוזי על תופעות לוואי של חיסוני תינוקות

דוד שמעון made this Freedom of Information request to משרד הבריאות

The request was successful.

From: דוד שמעון

December 13, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

באתר משרד הבריאות מופיעים פרטים על חיסונים, אולם הפרטים על תופעות
הלוואי הם לא ברורים (למשל - תחת תופעות לוואי של חיסון "מחומש"
מופיע: "לעתים רחוקות מופיע פרכוס").
כיוון שהגורם המחסן (למשל טיפת חלב) מחויב להודיע על תופעות לוואי
חמורות לרופא המחוזי, מבקש לדעת בכמה חיסונים של החיסון ה"מחומש",
דווח על תופעת הלוואי פרכוס מתוך כל החיסונים שהתבצעו בשלוש השנים
האחרונות.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

דוד שמעון

Link to this

From: פניות הצ×בור - חוק חופש המידע
משרד הבריאות

December 26, 2016


Attachment 298386816.docx
174K Download View as HTML


Link to this

משרד הבריאות

February 12, 2017


Attachment 17368817.doc
128K Download View as HTML


 

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
משרד הבריאות only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for FOI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?