תקציב הרשות השנייה

סער אלון made this Freedom of Information request to הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

The request was successful.

From: סער אלון

November 02, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את תקציב הרשות השנייה עבור השנים 2013, 2014, וכן
את התקציב שאושר לשנת 2015.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון

Link to this

From: סער אלון

December 03, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

שלום, רב, טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת
למרות שחלפו 30 יום מיום הגשת הבקשה,

נודה להתייחסותכם ולמסירת המידע בהקדם,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

January 02, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

טרם התקבל מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות שחלף
פרק הזמן הקבוע בחוק.

נודה על התייחסותכם ומסירת המידע בהקדם.

אנחנו שומרים על זכותנו למצות את ההליכים המשפטיים במסגרת חוק חופש
המידע.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: rozi
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

January 03, 2016

סער שלום!

פנייתך התקבלה במשרדנו ותטופל בימים הקרובים.

בברכה,

רוזי אלחדד
רכזת הלשכה המשפטית
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
בית הדפוס 2, ת.ד. 3445
ירושלים
02-6556226

Link to this

From: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

January 13, 2016


Attachment Untitled001.pdf
21K Download View as HTML


מר סער אלון שלום רב,

 

 

רצ"ב בקשת ארכה שנייה.

כמו כן,  רצ"ב הודעת ארכה ראשונה אשר מבדיקה שערכנו נמצא כי בשל תקלה משרדית
לא נשלחה אליך במועדה.

עמך הסליחה!

 

 

בברכה,

יערה קינן

Link to this

From: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

January 14, 2016


Attachment Untitled001.pdf
21K Download View as HTML


סער שלום רב,

 

אודה לאישורך בקבלת המצ"ב מאתמול.

 

בברכה ויום טוב,

יערה

 

From: yaara
Sent: Wednesday, January 13, 2016 2:02 PM
To: '[FOI #434 email]'
Cc: rozi; Hila Shamir
Subject: בקשת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

 

מר סער אלון שלום רב,

 

 

רצ"ב בקשת ארכה שנייה.

כמו כן,  רצ"ב הודעת ארכה ראשונה אשר מבדיקה שערכנו נמצא כי בשל תקלה משרדית
לא נשלחה אליך במועדה.

עמך הסליחה!

 

 

בברכה,

יערה קינן

Link to this

From: סער אלון

January 14, 2016

מאשר קבלת הודעת ההארכה,

בברכה,

סער אלון ברקת
הסדנא לידע ציבורי

Link to this

From: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

March 22, 2016


Attachment Untitled001.pdf
10K Download View as HTML


סער שלום רב,

אודה לאישורך בקבלת המצ"ב.

בברכה ויום טוב,
יערה

Link to this

From: סער אלון

March 27, 2016

תודה רבה,

התקציב מובא ברמת פירוט כללית מאד. אני מעוניין למצוא את תקציב מערך
עידן פלוס, אודה לעזרתכם בעניין.

בברכה,

סער אלון ברקת

Link to this

From: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

March 29, 2016

סער שלום,

מערך עידן פלוס הוקם במימון משרד האוצר, וההוצאות השוטפות בגינו משולמות בכל שנה ע"י הגורמים המופצים עליו, בהתאם להוראות חוק הפצת שידורים.

בברכה, יערה

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for FOI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?