תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון made this Freedom of Information request to עיריית קרית אתא

The request was partially successful.

From: סער אלון

May 27, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קרית אתא,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

June 27, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: שי שלום ביטון

June 29, 2015

מר אלון ברקת שלום,

תשובה לפנייתך נשלחה אליך באמצעות דואר ישראל ובהתאם למועדים הקבועים בחוק.

בכבוד רב,

שי שלום ביטון, עו"ד
ע. הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

show quoted sections

Link to this

From: סער אלון

June 29, 2015

תודה רבה על התגובה,

כפי שציינו בבקשה, נודה על קבלת המידע גם בפורמט דיגיטלי, בקבצי
Excel, הנוחים לעיבוד.

בתודה והערכה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

July 13, 2015

שלום רב,

כאמור בבקשתנו, נודה על קבלת המידע בפורמט EXCEL, ולא בפורמט קשיח.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

July 28, 2015

שלום רב,

בהמשך לפנייתנו הקודמת, אודה על קבלת החומרים בפורמט דיגיטלי, הניתן
לעיבוד (Excel, לדוגמא), ולא בפורמט קשיח כפי ששלחתם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: שי שלום ביטון

August 25, 2015

מר אלון ברקת שלום,

אני מבקש להפנות אותך לסעיף 7 (ה) בחוק.

בכבוד רב,

שי שלום ביטון, עו"ד
ע. הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
עיריית קרית אתא only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for FOI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?