תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון made this Freedom of Information request to עיריית קריית אונו

The request was partially successful.

From: סער אלון

May 27, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

June 27, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: ריקי גלינ
עיריית קריית אונו

July 06, 2015


Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOC5wZGY.pdf
230K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAwOS5wZGY.pdf
244K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMC5tc2cucGRm.pdf
251K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMS5wZGY.pdf
249K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMi5wZGY.pdf
251K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B vf26eEgMjAxMy5wZGY.pdf
251K Download View as HTML


לאלון סער ברקת שלום,

רצ"ב התקציב לשנים 2008-2013, הדוח הכספי של 2014 טרם אושר ע"י משרד הפנים,
יועבר לכשיאושר.

התקציב מול הביצוע של שנת 2015 נוכל לשלוח  כאשר נסיים להכין את הדוח החצי
שנתי.

 

בברכה,

 

ריקי גלינר

פניות הציבור

וממונה על חוק חופש המידע 

 

 

-----Original Message-----
From: סער אלון [[1]mailto:[FOI #373 email]]
Sent: Saturday, June 27, 2015 3:21 PM
To: ריקי גלינר
Subject: Re: בקשת המידע - תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

     שלום רב,
    
     טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
     שעברו למעלה מ30 יום.
    
     נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.
    
     הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,
    
     סער אלון ברקת
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     בבקשה השתמשו בכתובת המייל הבאה לתשובות עבור הבקשה הזו:
     [2][FOI #373 email]
    
     כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
     מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
     [3]http://askdata.org.il/help/officers
    
     אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
     לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #373 email]
2. mailto:[FOI #373 email]
3. http://askdata.org.il/help/officers

hide quoted sections

Link to this

From: סער אלון

July 06, 2015

תודה רבה,

בנוסף, נודה על קבלת הנתונים בפורמט EXCEL, כפי שציינו בבקשה המקורית,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
עיריית קריית אונו only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for FOI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?