תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון made this Freedom of Information request to עיריית רמת גן

The request was successful.

From: סער אלון

May 21, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רמת גן,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

June 26, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: סער אלון

July 21, 2015

שלום רב,

ברצוננו להתריע שוב כי טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש
המידע, וזאת למרות שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

Link to this

From: אירית ארמונ
עיריית רמת גן

July 21, 2015


Attachment image001.png
249K Download

Attachment 2008.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2009.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2010.xlsx
116K Download View as HTML

Attachment 2011.xlsx
118K Download View as HTML

Attachment 2012.xlsx
119K Download View as HTML

Attachment 2013.xlsx
121K Download View as HTML

Attachment 2014.xlsx
125K Download View as HTML

Attachment 2015.xlsx
128K Download View as HTML


 

.

 

 

בברכה,

 

אירית ארמוני

עוזרת מנכ"ל ומנהלת המחלקה לחוק חופש המידע

טלפון: 03-6753560 פקס: 03-6753325

http://www.ramat-gan.muni.il/

 

 

 

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
עיריית רמת גן only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for FOI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?