View and search requests

  

Showing

Follow these requests

85 FOI requests found

Tj"Z+ B+ShB+Tj, H+T+ShE+"Z+ 12 P+B+R+W+#R+ 2017 S+J+M+W+K+J+N...
שלחת אליי בטעות. נשלח ממייזו PRO5 -------- ההודעה המקורית -------- מאת: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל <[משטרת ישראלהדוא"ל המבוקש]> זמן: יום...
שלו מר ויסגלס, להלן הפרטים המבוקשים על ידך: 1. אתר המועצה נבנה במסגרת מכרז מחשוב שנערך במועצה. 2. תאריך ההתקשרות הראשוני: 27.10.2011, כאשר ההתקשרות הי...
J+"X+ B+#D+R+ B+', H+T+ShE+"W+ 28 M+R+Zj 2016 S+J+M+W+K+J+N%:28977016...
הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט
Partially successful. by עיריית אשדוד to עופר ויסגלס on March 31, 2016.
Partially successful.
T+#R+J+K%: K+"# #D+R+ B+ T+ShE+"W+ 3...
סער שלום, מערך עידן פלוס הוקם במימון משרד האוצר, וההוצאות השוטפות בגינו משולמות בכל שנה ע"י הגורמים המופצים עליו, בהתאם להוראות חוק הפצת שידורים. בב...
הסכם תפעול את האינטרנט של העיר
Partially successful. by עיריית חיפה to עופר ויסגלס on March 07, 2016.
Partially successful.
למר עופר וייסגלס שלום רב, תודה לך על פנייתך, שהגיעה ביום 2.2.16  ונרשמה כבקשה למידע מס' 27/16. מברור שנערך עם אגף מיחשוב עלה כדלקמן: ההתקשרות כו...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
שלום רב במענה לפנייתכם שבנדון , מצ"ב תשובתו של הגורם האחראי לנושא ברשות כפי שהועבר למשרדי:   " שלום רב, מצ"ב המענה בנוגע למבוקש.   את הבי...
לכבוד עו"ד מיכל טנא, תודה רבה על תשובתך המפורטת ועל דברי ההסבר שצירפת למידע. ראויה להערכה גם מהירות המענה. בכדי להנגיש לציבור מידע עדכני על חברות...
שלום סער,   כמענה לבקשתך למידע שהתקבלה במשרדי ביום 31/12/2015 והודעתי על הארכת מועד ההשבה מיום 28/1/2016, אבקש להודיעך כדלקמן:   מצ"ב קובץ אק...
T+#R+J+K%: G+' TjB+T+ T+ShE+"W+ 1...
הגב' קזק,   שלום רב.   מצ"ב מענה ובצירוף קובץ אקסל לפנייתך שבנדון.   קיים קובץ נוסף שהנו המשמעותי והגדול שלא ניתן להעביר באמצעות הדוא"ל, ע...
פוליסת ביטוח תלמידים
Follow up sent to by הראל פרימק on October 28, 2015.
Successful.
תודה רבה. הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב, הראל פרימק
+---------------------+ | J+R+W+ShL+J+M%, X+ | | X+ShW+N% T+ShE+"W+ | |---------------------| | 21 #W+TjW+B+R+ , | | 2015...
סער שלום, טרם קיבלתי התייחסותך
קרן שלום, תודה רבה על הקובץ והמענה המהיר. חג שמח ושנה טובה :) מעין חג'אג' הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,
אבידן שלום, תודה רבה על המידע החלקי, אנו ממתינים להשלמת המידע החסר ע"י הממונה על חופש המידע, בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו, הסדנא ליד...
תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015
Partially successful. by עיריית קרית אתא to סער אלון on August 25, 2015.
Partially successful.
מר אלון ברקת שלום, אני מבקש להפנות אותך לסעיף 7 (ה) בחוק. בכבוד רב, שי שלום ביטון, עו"ד ע. הממונה על חופש המידע -----הודעה מקורית-----
סער - הקובץ שהם שלחו הוא לא טוב - תוכל לבקש את זה שוב? (זה לא אקסל)
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: תודה, יואב, על התגובה המהירה. הא...
.     בברכה,   אירית ארמוני עוזרת מנכ"ל ומנהלת המחלקה לחוק חופש המידע טלפון: 03-6753560 פקס: 03-6753325 http://www.ramat-gan.muni....
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, תודה על התשובה המהירה. בקישור הנ"ל: http://energy.gov.il/abouttheoffice/news...
ד"ר פרימק שלום רב,   בהמשך להודעתי מיום 6.7.15 שניתנה במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ראה מטה קישור להסדר למניעת ניגוד העניינים עליו...
תודה רבה, בנוסף, נודה על קבלת הנתונים בפורמט EXCEL, כפי שציינו בבקשה המקורית, הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב, סער אלון...