Follow this authority

0 people are following this authority

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address

Freedom of information requests to

עיריית עכו

A public authority, also called עכו

Make a new Freedom of Information request to עיריית עכו  Start

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to עיריית עכו using this site yet.

 
This Message was undeliverable due to the following reason: Your message was not delivered because the destination computer was not reachable within...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
שלו מר ויסגלס, להלן הפרטים המבוקשים על ידך: 1. אתר המועצה נבנה במסגרת מכרז מחשוב שנערך במועצה. 2. תאריך ההתקשרות הראשוני: 27.10.2011, כאשר ההתקשרות הי...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רמת גן, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אשמח לקבל פירוט לכל תסקירי המנ...
Tj"Z+ B+ShB+Tj, H+T+ShE+"Z+ 12 P+B+R+W+#R+ 2017 S+J+M+W+K+J+N...
בהמשך לבקשתך לקבלת מידע מיום 14.11.16 אשר התקבלה במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המשרד"), ולאחר דיונים פנימייםרבים, הריני למסור את התייחסותי בהתאם להו...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: לצערי לא קיבלתי תשובה לבקשה הנו...
בוקר טוב לאחר בדיקה חוזרת בבקשתך מול היחידה המקצועית. למחלקה אין כוח אדם שיבצע את עבודת המחקר, יש צורך להיכנס לבדוק תיק תיק , ולדלות את הפרטים המבו...
שלום אלון,   בסעיף ט' בהחלטת הממשלה 1754 (מיום 31/7/2016) נקבע כי עד להשלמת ההיערכות המנהלית לקליטת שטחי הפעולה, ימשיכו הגופים הנכללים בשטחי הפעו...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
בס"ד   שלום,   במענה לפנייתך, להלן התייחסות האגף המקצועי:   הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מעבירה מידע בזמן אמת, על מועדי הגעה חזויים של...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל. פנייתי זו היא בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. בדוח חוק חופש המידע השנתי ל-2015 שפרסמתם, כלל...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התיירות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל 1)את הרשימת חברות ו...
הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט
Delivery error by עיריית ערד to עופר ויסגלס on April 11, 2016.
Delivery error
** ***** ****** ****** ****** ****** **** ***** *- [email address] ____________________________    **** ***  ****** ***    ****"* 6, ***  *****...
הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט
Internal review request sent to מועצה מקומית עומר by עופר ויסגלס on June 13, 2016.
Awaiting internal review.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית עומר, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: Please pass this on to the...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: טרם קיבלנו מענה לפנייתנו...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לשירותי דת, טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, למרות שחלף הזמן הקבוע לפי חוק. נודה על מסירת ה...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בחופש המידע, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: הצטערתי לשמוע שאין לכם את החומר המ...
‫מדינת ישראל‬ ‫מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע‬ ‫הממונה על יישום חוק חופש המידע‬ ‫ירושלים:‏ו'‏אב‏תשע"ה‬ ‫‏‬ ‫‏22‏יולי‏5102 ‏‬ ‫משרד החינוך‬...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה אזורית באר טוביה, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל את כל המידע...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית ירוחם, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל את כל המידע הקש...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית מיתר, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל את כל המידע הקשור...
J+"X+ B+#D+R+ B+', H+T+ShE+"W+ 28 M+R+Zj 2016 S+J+M+W+K+J+N%:28977016...

Only requests made using Alaveteli are shown.