פרטי הבקשה 'סטטיסטיקת דיווחים לרופא המחוזי על תופעות לוואי של חיסוני תינוקות'

היסטוריית אירועים

הטבלה מציגה את הפרטים הטכניים של אירועים פנימיים שקרו לבקשה הזאת ב Alaveteli. ניתן להשתמש במידע כדי לדעת מהי המהירות בה רשויות מגיבות לבקשות, מספר הבקשות שדרשו שליחת דואר ודברים רבים נוספים.

אזהרה! כדי להשתמש במידע זה בהגינות, תצטרכו a ידע פנימי טוב על התנהגות המשתמש ב- Alaveteli. איך, מדוע ועל-ידי מי מחולקות הבקשות לקטגוריות, אינו דבר מובן מאליו, וייתכנו be שגיאות משתמש ואי-בהירות. תצטרכו גם להבין את הנהלים והדרך way בה משתמשות בהם הרשויות. בנוסף, תצטרכו להיות בעלי ידע בסטטיסטיקה. נא צרו איתנו קשראם יש לכם שאלה.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2329 sent 2016-12-13 22:59:57 +0200 waiting_response 2016-12-13 22:59:58 +0200 waiting_response outgoing
2337 response 2016-12-26 11:38:54 +0200 waiting_response 2016-12-26 13:07:23 +0200 waiting_response incoming
2345 response 2017-02-12 09:49:40 +0200 successful 2017-02-12 10:35:06 +0200 successful incoming

כאן מתוארים אמצעים, כאשר המשתמש בחר בסטטוס לבקשה, ו- האירוע האחרון עודכן לסטטוס הזה. calculated is then inferred by Alaveteli for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

אתם יכולים לקבל את עמוד זה בפורמט המיועד למחשבים כחלק מעמוד ה-JSON של בקשה זו. ראו את תיעוד ה-API .