פרטי הבקשה 'בקשה לנתוני פשיעה גולמיים לשנים 2014-2015, 2009-2012'

היסטוריית אירועים

הטבלה מציגה את הפרטים הטכניים של אירועים פנימיים שקרו לבקשה הזאת ב Alaveteli. ניתן להשתמש במידע כדי לדעת מהי המהירות בה רשויות מגיבות לבקשות, מספר הבקשות שדרשו שליחת דואר ודברים רבים נוספים.

אזהרה! כדי להשתמש במידע זה בהגינות, תצטרכו a ידע פנימי טוב על התנהגות המשתמש ב- Alaveteli. איך, מדוע ועל-ידי מי מחולקות הבקשות לקטגוריות, אינו דבר מובן מאליו, וייתכנו be שגיאות משתמש ואי-בהירות. תצטרכו גם להבין את הנהלים והדרך way בה משתמשות בהם הרשויות. בנוסף, תצטרכו להיות בעלי ידע בסטטיסטיקה. נא צרו איתנו קשראם יש לכם שאלה.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2145 sent 2015-11-08 01:33:53 +0200 waiting_response 2015-11-08 01:33:53 +0200 waiting_response outgoing
2146 response 2015-11-08 10:27:02 +0200 incoming
2148 followup_sent 2015-11-08 13:16:51 +0200 outgoing
2149 response 2015-11-09 13:07:24 +0200 waiting_response 2015-11-09 23:38:54 +0200 waiting_response incoming
2154 response 2015-11-22 18:03:44 +0200 waiting_response 2015-11-22 18:43:28 +0200 waiting_response incoming
2155 followup_sent 2015-11-22 18:52:35 +0200 outgoing
2156 comment 2015-11-23 17:44:21 +0200
2157 comment 2015-11-23 18:44:39 +0200
2164 response 2015-11-29 15:48:19 +0200 partially_successful 2016-04-27 17:39:09 +0300 partially_successful incoming
2253 status_update 2016-04-27 17:39:09 +0300

כאן מתוארים אמצעים, כאשר המשתמש בחר בסטטוס לבקשה, ו- האירוע האחרון עודכן לסטטוס הזה. calculated is then inferred by Alaveteli for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

אתם יכולים לקבל את עמוד זה בפורמט המיועד למחשבים כחלק מעמוד ה-JSON של בקשה זו. ראו את תיעוד ה-API .