פרטי הבקשה 'תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015'

היסטוריית אירועים

הטבלה מציגה את הפרטים הטכניים של אירועים פנימיים שקרו לבקשה הזאת ב Alaveteli. ניתן להשתמש במידע כדי לדעת מהי המהירות בה רשויות מגיבות לבקשות, מספר הבקשות שדרשו שליחת דואר ודברים רבים נוספים.

אזהרה! כדי להשתמש במידע זה בהגינות, תצטרכו a ידע פנימי טוב על התנהגות המשתמש ב- Alaveteli. איך, מדוע ועל-ידי מי מחולקות הבקשות לקטגוריות, אינו דבר מובן מאליו, וייתכנו be שגיאות משתמש ואי-בהירות. תצטרכו גם להבין את הנהלים והדרך way בה משתמשות בהם הרשויות. בנוסף, תצטרכו להיות בעלי ידע בסטטיסטיקה. נא צרו איתנו קשראם יש לכם שאלה.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1894 sent 2015-05-27 22:15:37 +0300 waiting_response 2015-05-27 22:15:37 +0300 waiting_response outgoing
2002 followup_sent 2015-06-27 15:22:37 +0300 outgoing
2010 response 2015-06-29 17:38:48 +0300 waiting_response 2015-06-29 19:47:07 +0300 waiting_response incoming
2011 followup_sent 2015-06-29 19:49:15 +0300 outgoing
2032 followup_sent 2015-07-13 08:14:54 +0300 outgoing
2066 followup_sent 2015-07-28 08:03:16 +0300 outgoing
2098 response 2015-08-25 15:54:31 +0300 partially_successful 2015-08-29 12:15:14 +0300 partially_successful incoming

כאן מתוארים אמצעים, כאשר המשתמש בחר בסטטוס לבקשה, ו- האירוע האחרון עודכן לסטטוס הזה. calculated is then inferred by Alaveteli for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

אתם יכולים לקבל את עמוד זה בפורמט המיועד למחשבים כחלק מעמוד ה-JSON של בקשה זו. ראו את תיעוד ה-API .