פרטי הבקשה 'תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015'

היסטוריית אירועים

הטבלה מציגה את הפרטים הטכניים של אירועים פנימיים שקרו לבקשה הזאת ב Alaveteli. ניתן להשתמש במידע כדי לדעת מהי המהירות בה רשויות מגיבות לבקשות, מספר הבקשות שדרשו שליחת דואר ודברים רבים נוספים.

אזהרה! כדי להשתמש במידע זה בהגינות, תצטרכו a ידע פנימי טוב על התנהגות המשתמש ב- Alaveteli. איך, מדוע ועל-ידי מי מחולקות הבקשות לקטגוריות, אינו דבר מובן מאליו, וייתכנו be שגיאות משתמש ואי-בהירות. תצטרכו גם להבין את הנהלים והדרך way בה משתמשות בהם הרשויות. בנוסף, תצטרכו להיות בעלי ידע בסטטיסטיקה. נא צרו איתנו קשראם יש לכם שאלה.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1887 sent 2015-05-21 20:49:31 +0300 waiting_response 2015-05-21 20:49:31 +0300 waiting_response outgoing
1997 followup_sent 2015-06-26 13:58:51 +0300 outgoing
2057 followup_sent 2015-07-21 13:31:17 +0300 outgoing
2059 response 2015-07-21 14:30:14 +0300 successful 2015-07-21 14:38:53 +0300 successful incoming

כאן מתוארים אמצעים, כאשר המשתמש בחר בסטטוס לבקשה, ו- האירוע האחרון עודכן לסטטוס הזה. calculated is then inferred by Alaveteli for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

אתם יכולים לקבל את עמוד זה בפורמט המיועד למחשבים כחלק מעמוד ה-JSON של בקשה זו. ראו את תיעוד ה-API .