עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רווחה וחברה

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים  התחילו

חפשו בין 7 בקשות מידע שנמסרו למשרד הרווחה והשירותים החברתיים

  
 
שלום אלון,   בסעיף ט' בהחלטת הממשלה 1754 (מיום 31/7/2016) נקבע כי עד להשלמת ההיערכות המנהלית לקליטת שטחי הפעולה, ימשיכו הגופים הנכללים בשטחי הפעו...
שלום סער,   כמענה לבקשתך למידע שהתקבלה במשרדי ביום 31/12/2015 והודעתי על הארכת מועד ההשבה מיום 28/1/2016, אבקש להודיעך כדלקמן:   מצ"ב קובץ אק...
פרטים על מכרזים משרדיים
ממתין לתשובה. על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים אל מעין חג'אג' בתאריך 27 באוקטובר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013
המידע לא נמסר. על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים אל יוגב שרביט בתאריך 21 בספטמבר, 2014.
המידע לא נמסר.
שלום יוגב, מעיון בבקשתך לקבלת מידע עולה כי המידע המבוקש בפנייתך זו נוצר ומנוהל בידי רשות ציבורית אחרת - המוסד לביטוח לאומי. לצורך העניין ראה סעיף 8 (...
מידע סטטיסטי לגבי שיעורי קצבת הנכות
המידע לא נמסר. על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים אל אלון אנתין בתאריך 4 בספטמבר, 2014.
המידע לא נמסר.
שלום אלון, מעיון בבקשתך ראיתי כי הינך מבקש מידע שנוגע לביטוח הלאומי "אבקש לקבל מידע סטטיסטי לגבי שיעורי קצבת הנכות מתוך קובץ ועדות רפואיות של המוסד ל...
מידע סטטיסטי לגבי שיעורי קצבת הנכות
הבקשה נשלחה ל- משרד הרווחה והשירותים החברתיים על-ידי אלון אנתין בתאריך 29 באוגוסט, 2014.
בוטל על-ידי מגיש הבקשה
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל מיד...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.