עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

עיריית אשדוד

רשות ציבורית

יצירת בקשת חופש מידע חדשה לעיריית אשדוד  התחילו

חפשו בין 17 בקשות מידע שנמסרו לעיריית אשדוד

  
 
פרסום פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 2 במאי, 2016.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מסיבה לא ברורה לא ניתן למצוא בא...
בירור לגבי אישור עבודה נוספת עבור עובד עירייה
הבקשה התקבלה בחלקה. על-ידי עיריית אשדוד אל סער גינזבורסקי בתאריך 16 בספטמבר, 2015.
הבקשה התקבלה בחלקה.
סער שלום, טרם קיבלתי התייחסותך
פתרון חניה לפרויקט תמ"א בבן אליעזר 18
עבר בהצלחה. על-ידי עיריית אשדוד אל סער גינזבורסקי בתאריך 15 בדצמבר, 2015.
עבר בהצלחה.
T+#R+J+K%: G+' TjB+T+ T+ShE+"W+ 1...
הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט
הבקשה התקבלה בחלקה. על-ידי עיריית אשדוד אל עופר ויסגלס בתאריך 31 במרץ, 2016.
הבקשה התקבלה בחלקה.
T+#R+J+K%: K+"# #D+R+ B+ T+ShE+"W+ 3...
בקשה למחלקת רישוי בניה
בקשת בדיקה פנימית נשלח ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 12 באוגוסט, 2015.
ממתין לביקורת פנימית.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזהבה סב, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: היי זהבה, אני עדיין מבקש לקבל את מ...
פירוט תשלומים לחברת ד.ש. מתן שירותים
עבר בהצלחה. על-ידי עיריית אשדוד אל סער גינזבורסקי בתאריך 29 בינואר, 2015.
עבר בהצלחה.
סער שלום, פניותייך אל הממונה על חוק חופש המידע נוגעות בצד ג' על כן אנו מפעילים את סעיף 13 לחוק חופש המידע הליך צד ג' כמו כן,  בקשות  למידע המופנו...
הסכם נאמנות של ראש העיר
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 16 ביולי, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לדעת האם קיים הסכם נאמנו...
פירוט תשלומים ליועץ התקשורת רונן צור
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 30 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מבקש לקבל את פירוט התשלומים ליו...
פירוט שעות שימוש במגרשים מ.ס. אשדוד
המידע לא נמסר. על-ידי עיריית אשדוד אל סער גינזבורסקי בתאריך 22 ביוני, 2015.
המידע לא נמסר.
סער שלום, בקשתך נוגעת ברשות הספורט הפנה את בקשתך אליהם תודה
שינויים בהיתר בניה
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 22 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לבקש את פירוט השינויים ש...
תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015
עבר בהצלחה. על-ידי עיריית אשדוד אל סער אלון בתאריך 14 באפריל, 2015.
עבר בהצלחה.
סער שלום, מצ"ב המידע המבוקש   בברכה, זהבה סבג ע/ הממונה על חוק חופש המידע 08-8545498   T+#R+...
אישור זכויות בניה צפות
ממתין לתשובה. על-ידי עיריית אשדוד אל סער גינזבורסקי בתאריך 12 בפברואר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
סער שלום, הארכת הממונה ב 30 ימים נוספים   בברכה, זהבה סבג ע/ הממונה על חוק חופש המידע T+#R+J+K%...
התחייבויות חברת המרינה הכחולה לעיריית אשדוד
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 2 בפברואר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לקבל את פירוט התחייבויות...
פירוט לגבי צוות העובדים של ממ"ק ראש העיר
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 29 בינואר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לקבל את פירוט צוות העובד...
תשתיות ביוב במע"ר דרום
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 8 בינואר, 2015.
המידע לא נמסר.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מבקש לקבל את פירוט תשתיות המים...
פירוט תשלומים לחברות איבריקה
הבקשה נשלחה ל- עיריית אשדוד על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 8 בינואר, 2015.
עבר בהצלחה.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מבקש לקבל את פירוט התשלומים שהו...
שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר אשדוד
סורב על-ידי עיריית אשדוד אל אביב גונן בתאריך 22 ביוני, 2014.
סורב
בוקר טוב אביב , מפנה אותך לסעיף 7 (ה) בחוק חופש המידע התשנ"ח -1998 "המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד א...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.