עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

הרשות לפיתוח הגליל

כלכלה

יצירת בקשת חופש מידע חדשה להרשות לפיתוח הגליל  התחילו

יש בקשת מידע אחת עבור הרשות לפיתוח הגליל

 
רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות
שגיאה בשליחה על-ידי הרשות לפיתוח הגליל אל סער אלון בתאריך 1 בינואר, 2016.
שגיאה בשליחה
Your message to [הרשות לפיתוח הגלילהדוא"ל המבוקש] couldn't be delivered. moshe wasn't found at galil.gov.il. foi+request-451-1f08. . . Office 365 mo...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.