עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כלכלה

יצירת בקשת חופש מידע חדשה להלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  התחילו

יש בקשת מידע אחת עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 
קובץ האזורים הסטטיסטיים של מדינת ישראל
הבקשה התקבלה בחלקה. על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אל אביב גונן בתאריך 10 במאי, 2015.
הבקשה התקבלה בחלקה.
אביב, הזכר נא לי על מה מדובר - רצוי טלפונית.. תודה, אורה מאיר מנהלת המרכז למידע סטטיסטי ת"א-יפו תחום מידע הסברה ודוברות | לשכת הסטטיסטיקן הממשלתי...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.