עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

המשרד לירושלים והתפוצות

תרבות וחינוך

יצירת בקשת חופש מידע חדשה להמשרד לירושלים והתפוצות  התחילו

יש 2 בקשות מידע עבור המשרד לירושלים והתפוצות

 
פרטים על מכרזים משרדיים
הבקשה נשלחה ל- המשרד לירושלים והתפוצות על-ידי מעין חג'אג' בתאריך 13 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לירושלים והתפוצות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: נבקש לקבל את הפרטים...
מספרי תקנות תקציביות למימון התקשרויות בפטור ממכרז
הודעת עדכון נשלח ל- המשרד לירושלים והתפוצות על-ידי סער אלון בתאריך 12 במאי, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לירושלים והתפוצות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: טרם קיבלנו מענה לפני...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.