עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד התיירות

תרבות וחינוך

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד התיירות  התחילו

יש 2 בקשות מידע עבור משרד התיירות

 
העברות לפרסום תיירות סינית
הבקשה נשלחה ל- משרד התיירות על-ידי עופר ויסגלס בתאריך 20 ביוני, 2016.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התיירות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל 1)את הרשימת חברות ו...
פרטים על מכרזים משרדיים
שגיאה בשליחה על-ידי משרד התיירות אל סער אלון בתאריך 16 ביוני, 2015.
שגיאה בשליחה
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.