עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד הבריאות

בריאות

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד הבריאות  התחילו

חפשו בין 14 בקשות מידע שנמסרו למשרד הבריאות

  

תצוגה

 
K+"B+ B+X+ShW+N%, H+T+ShE+"W+ 04 N+W+B+M+B+R+ 2015 S+J+M+W+K+J+N%:82313615...
Tj' B+TjB+T+, H+T+ShE+"H+ 31 D+ZJM+B+R+ 2014 S+J+M+W+K+J+N%:96474714...
תוצאות דיגום מי בארות בתחומי רמת השרון
המידע לא נמסר. על-ידי משרד הבריאות אל יוגב שרביט בתאריך 23 ביוני, 2014.
המידע לא נמסר.
J+"G+ B+S+J+W+N%, H+T+ShE+"D+ 11 J+W+N+J+ 2014 S+J+M+W+K+J+N%:39181514...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.