עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד הבריאות

בריאות

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד הבריאות  התחילו

חפשו בין 14 בקשות מידע שנמסרו למשרד הבריאות

  

תצוגה

 
Tj"Z+ B+ShB+Tj, H+T+ShE+"Z+ 12 P+B+R+W+#R+ 2017 S+J+M+W+K+J+N...
רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות
עבר בהצלחה. על-ידי משרד הבריאות אל סער אלון בתאריך 6 באפריל, 2016.
עבר בהצלחה.
J+"X+ B+#D+R+ B+', H+T+ShE+"W+ 28 M+R+Zj 2016 S+J+M+W+K+J+N%:28977016...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.