עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד הבריאות

בריאות

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד הבריאות  התחילו

חפשו בין 14 בקשות מידע שנמסרו למשרד הבריאות

  
 
Tj"Z+ B+ShB+Tj, H+T+ShE+"Z+ 12 P+B+R+W+#R+ 2017 S+J+M+W+K+J+N...
רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות
עבר בהצלחה. על-ידי משרד הבריאות אל סער אלון בתאריך 6 באפריל, 2016.
עבר בהצלחה.
J+"X+ B+#D+R+ B+', H+T+ShE+"W+ 28 M+R+Zj 2016 S+J+M+W+K+J+N%:28977016...
K+"B+ B+X+ShW+N%, H+T+ShE+"W+ 04 N+W+B+M+B+R+ 2015 S+J+M+W+K+J+N%:82313615...
פרטים על מכרזים משרדיים
הודעת עדכון נשלח ל- משרד הבריאות על-ידי סער אלון בתאריך 3 באוגוסט, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
בהמשך לפנייה קודמת מצ"ב שוב הבקשה
בדיקות קרינה בגני ילדים ובבתי ספר בעיר נתניה
הודעת עדכון נשלח ל- משרד הבריאות על-ידי אביב גונן בתאריך 9 במאי, 2015.
בוטל על-ידי מגיש הבקשה
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: לאור חוסר התגובה אני מעוניין למ...
ממצאי הפיקוח בבתי אוכל בחיפה לשנים 2013,2014 בפורמט קריא מכונה
הבקשה נשלחה ל- משרד הבריאות על-ידי אלון אנתין בתאריך 22 באפריל, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל את ממצאי הפיקוח בבתי...
Tj' B+TjB+T+, H+T+ShE+"H+ 31 D+ZJM+B+R+ 2014 S+J+M+W+K+J+N%:96474714...
​ממצאי הפיקוח בבתי אוכל בכל הארץ לשנים 2013,2014
בקשה למשרד הבריאות הוגשה ע"י אלון אנתין. תגובות ע"י אלון אנתין בתאריך 14 בנובמבר, 2014.
הבקשה התקבלה בחלקה.
זו התשובה החלקית של משרד הבריאות: https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5hMUG_UaVJtNGMxdjhWVTByYzI0bnlaMFJmVlhXZlZB/view זה האתר שבו מופיע המידע של...
נתוני תחלואה מפורטים בנוגע לרמת השרון, הרצליה והוד השרון
הודעת עדכון נשלח ל- משרד הבריאות על-ידי יוגב שרביט בתאריך 14 בספטמבר, 2014.
בוטל על-ידי מגיש הבקשה
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות, אני מושך את הבקשה שהוגשה ב-11.9 לצורך עידכון שישלח עוד היום הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגר...
נתוני תחלואה בסרטן ברמת השרון והרצליה
בקשה למשרד הבריאות הוגשה ע"י יוגב שרביט. תגובות ע"י יוגב שרביט בתאריך 10 בספטמבר, 2014.
עבר בהצלחה.
קישור לקובץ עם התשובה http://yogevsharvit.files.wordpress.com/2014/09/58434014.doc
תוצאות דיגום מי בארות בתחומי רמת השרון
המידע לא נמסר. על-ידי משרד הבריאות אל יוגב שרביט בתאריך 23 ביוני, 2014.
המידע לא נמסר.
J+"G+ B+S+J+W+N%, H+T+ShE+"D+ 11 J+W+N+J+ 2014 S+J+M+W+K+J+N%:39181514...
מידע לגבי רכישת תכשיר Synthroid בשנים 2011 עד 2014
בקשה למשרד הבריאות הוגשה ע"י אלון אנתין. תגובות ע"י אלון אנתין בתאריך 13 באוגוסט, 2014.
סורב
זו תשובת המשרד: https://docs.google.com/file/d/0B6Z4i5hMUG_UcG9yZUU0MG5JSy1VV2lNN2NfSXVnTzVwQlk4/edit אלון
נתונים על תחלואה ותמותה מסרטן על פי ערים וישובים
בקשת בדיקה פנימית נשלח ל- משרד הבריאות על-ידי נעם ק. בתאריך 4 במאי, 2014.
ממתין לביקורת פנימית.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות, ב-1.4 הגשתי את בקשת המידע המצורפת, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, אך התגובה לבקשתכם התעכב...
נתונים אודות אשראי ספקים
הבקשה נשלחה ל- משרד הבריאות על-ידי שרון שמורק בתאריך 12 בפברואר, 2014.
הבקשה מתעכבת מאוד.
משרד הבריאות נכבד, אבקש לקבל מועדי אספקה של שירותים/סחורות שקיבל משרד הבריאות ואת מועדי התשלום עבור הסחורות/שירותים וזאת על מנת שאוכל לחשב את מספר...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.