עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

עיריית תל אביב-יפו

רשות ציבורית

יצירת בקשת חופש מידע חדשה לעיריית תל אביב-יפו  התחילו

חפשו בין 8 בקשות מידע שנמסרו לעיריית תל אביב-יפו

  
 
פוליסת ביטוח לתלמידי חוגים
הבקשה נשלחה ל- עיריית תל אביב-יפו על-ידי הראל פרימק בתאריך 5 בנובמבר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אני מבקש לקבל את פוליסת ה...
T+#R+J+K% : K+"D+ B+S+J+W+N% T+ShE+"H+ 11 B+J+W+N+J+ 2015 M+S+P+R+N+W+ : 2015-69107 L+K+B+W+D+ M+R+ #L+W+N% #N+T+J+N% R+X+W+B...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו, בהתאם להוראות חוק חופש המידע סעיף 7 לחוק, לא התקבלה כל התייחסות לבקשת המידע. מניין 60 הימים הראש...
T+#R+J+K% : K+"X+ B+T+ShR+J+ T+ShE+"H+ 22 B+#W+Q+TjW+B+R+ 2014 M+S+P+R+N+W+ : 2014-143419 N+ZJJ+G+H+ : M+J+K+L+ R+#W+P+M+N% L+K+B...
מפת אזורי הרישום לבתי הספר העירוניים
הבקשה נשלחה ל- עיריית תל אביב-יפו על-ידי ליבי דאון בתאריך 8 בספטמבר, 2014.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אשמח לקבל את מפת החלוקה ל...
בטיחות בכבישי העיר
הבקשה נשלחה ל- עיריית תל אביב-יפו על-ידי ארז גרינברג בתאריך 20 באוגוסט, 2014.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: כמשתמש דרך בעיר תל אביב רצ...
פטורים מארנונה
עבר בהצלחה. על-ידי עיריית תל אביב-יפו אל יוגב שרביט בתאריך 14 ביולי, 2014.
עבר בהצלחה.
נתונים בפורמט נגיש   Yogev Sharvit "Everything is possible in more than one way"   http://Muni-Index.co.il On Monday, July 14, 2014 2:43 PM, Yo...
מידע בנוגע לפטורים מארנונה
הבקשה נשלחה ל- עיריית תל אביב-יפו על-ידי יוגב שרביט בתאריך 13 במאי, 2014.
בוטל על-ידי מגיש הבקשה
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בתל אביב - יפו, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: על פי תקצירי הדוחות הכספיים שמ...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.