עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

יובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב

רשות ציבורית, הנקרא גם יובלים

יצירת בקשת חופש מידע חדשה ליובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב  התחילו

יש 4 בקשות מידע עבור יובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב

 
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ביובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לקבל...
מידע לגבי חברי ועדת מכרזים של התאגיד
הבקשה נשלחה ל- יובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 30 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ביובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: ברצוני לקבל...
תשתיות ביוב במע"ר דרום
הבקשה נשלחה ל- יובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 17 בפברואר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ביובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מבקש לקבל א...
פירוט תשלומים לחברת ד.ש. מתן שירותים
הבקשה נשלחה ל- יובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב על-ידי סער גינזבורסקי בתאריך 22 בינואר, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ביובלים אשדוד - תאגיד המים והביוב, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: מבקש לקבל א...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.