עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד הבינוי והשיכון

תחבורה ותשתיות

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד הבינוי והשיכון  התחילו

חפשו בין 6 בקשות מידע שנמסרו למשרד הבינוי והשיכון

  
 
פרטים על מכרזים משרדיים
שגיאה בשליחה על-ידי משרד הבינוי והשיכון אל סער אלון בתאריך 12 ביוני, 2015.
שגיאה בשליחה
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
מספרי תקנות תקציביות למימון התקשרויות בפטור ממכרז
ממתין לתשובה. על-ידי משרד הבינוי והשיכון אל סער אלון בתאריך 7 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
הסכם רכישת מפות חלקה ורשיון שימוש מפ"י
ממתין לתשובה. על-ידי משרד הבינוי והשיכון אל נעם קסטל בתאריך 11 במרץ, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
מידע בנוגע להכרזות על מתחמי פינוי בינוי בישראל
ממתין לתשובה. על-ידי משרד הבינוי והשיכון אל יוגב שרביט בתאריך 4 במרץ, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013
הבקשה נשלחה ל- משרד הבינוי והשיכון על-ידי יוגב שרביט בתאריך 21 בספטמבר, 2014.
בוטל על-ידי מגיש הבקשה
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבינוי והשיכון, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: בדוחות הלמ"ס המפרטים נתו...
נתונים אודות אשראי ספקים
הבקשה נשלחה ל- משרד הבינוי והשיכון על-ידי שרון שמורק בתאריך 12 בפברואר, 2014.
הבקשה מתעכבת מאוד.
משרד הבינוי והשיכון נכבד, אבקש לקבל מועדי אספקה של שירותים/סחורות שקיבל משרדכם ואת מועדי התשלום עבור הסחורות/שירותים וזאת על מנת שאוכל לחשב את מספר...

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.