עקבו אחר הרשות הזו

0 אנשים עוקבים אחר רשות זו

עוד פרטים על רשות זו

עמוד הבית של הרשות
צפו בדוא"ל של בקשות מידע

בקשות אל

משרד ההסברה והתפוצות

רשות ציבורית

יצירת בקשת חופש מידע חדשה למשרד ההסברה והתפוצות  התחילו

יש 3 בקשות מידע עבור משרד ההסברה והתפוצות

 
פרטים על מכרזים משרדיים
הבקשה נשלחה ל- משרד ההסברה והתפוצות על-ידי מעין חג'אג' בתאריך 13 ביוני, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד ההסברה והתפוצות, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: נבקש לקבל את הפרטים הבא...
מספרי תקנות תקציביות למימון התקשרויות בפטור ממכרז
הודעת עדכון נשלח ל- משרד ההסברה והתפוצות על-ידי סער אלון בתאריך 21 במאי, 2015.
הבקשה מתעכבת מאוד.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע באילת משה, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: אבקש לקבל את מספר התקנה התקציבית למ...
נתונים אודות אשראי ספקים
ממתין לתשובה. על-ידי משרד ההסברה והתפוצות אל שרון שמורק בתאריך 13 בפברואר, 2014.
הבקשה מתעכבת מאוד.
שלום שרון, אני לא מבינה מה את מבקשת. אנא צרי איתי קשר. תודה איילת משה ארכיון המדינה 050-6205854

מוצגות רק בקשות שהוגשו באמצעות האתר Alaveteli.